Information om generalforsamlingen:

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formanden og hver af styregruppeformændene aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter, gældende for indmeldelser fra dagen efter generalforsamlingen og til/med det følgende års generalforsamling
  7. Valg af formand i lige år og næstformand i ulige år til foreningens bestyrelse samt en suppleant for Formandskabet. Michael Ørskov er på valg som formand.
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være Sekretariatet ved Anni Juul Jensen på mail anni@odsforum.dk, skriftligt i hænde senest d. 29.4.21

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 12.5.21 via mail til medlemmerne.

Generalforsamlingen foregår på Teams og du deltager ved at klikke på nedenstående link:

Microsoft Teams meeting

Deltag på din computer eller din mobil-app

Klik her for at deltage i mødet

Få mere at vide | Mødeindstillinger

OBS når du tilmelder dig arrangementet, giver du samtidig tilladelse til, at der udleveres en deltagerliste med dit navn og firmanavn til alle deltagere, så man efterfølgende kan netværke.

 

Hvornår:mandag d. 17. maj 2021 kl. 16.00 – 17.30
Hvor:Teams møde, Se link, i invitation

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.