Information om generalforsamlingen:

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formanden og hver af styregruppeformændene aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter, gældende for indmeldelser fra dagen efter generalforsamlingen og til/med det følgende års generalforsamling
  7. Valg af formand i lige år og næstformand i ulige år til foreningens bestyrelse samt en suppleant for Formandskabet. Michael Ørskov er på valg som næstformand.
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være Sekretariatet ved Mie Lund Jørgensen på mail mie@odsforum.dk, skriftligt i hænde senest d. 17.6.21

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 18.6.21 via mail til medlemmerne.

Generalforsamlingen foregår både fysisk i festsalen i Superbrugsen Højby eller på Teams og du har valget mellem de to tilmeldingsmuligheder nedenfor.
Der er en begrænsning på antal fysiske pladser, hvor vi har plads til 35 deltagere. Det er først til mølle.

 

 

Hvornår:tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 15.00 – 17.00
Hvor:Odsherred Erhvervsforum, Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.