Der afholdes ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
  6. Forelæggelse og fastsættelse af kontingenter, gældende for indmeldelser fra dagen efter generalforsamlingen og til/med det følgende års generalforsamling
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af formand i lige år og næstformand i ulige år til foreningens bestyrelse samt en suppleant for Formandskabet.
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 14. februar 2024. Skriv til anni@odsforum.dk.

Indkomne forslag udsendes til medlemmerne torsdag den 15. februar 2024.

Se gældende vedtægter HER

Se forslag til ændrede vedtægter HER Ændringer markeret med gult.

Generalforsamlingen afsluttes med en let middag, hvor der er mulighed for at netværke.

Deltagelse på generalforsamlingen kan kun foregå ved fysisk tilstedeværelse.

Sidste frist for tilmelding den 23. februar 2024.

Vi glæder os til at se dig.

Hvornår:mandag d. 26. februar 2024 kl. 17.00 – 19.30
Hvor:Asnæs Forsamlingshus, Esterhøj 26, 4550 Asnæs

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.