• Formålet med netværket er bl.a.
  • At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred
  • At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft
  • At fremme indsatsen for at tiltrække faglært arbejdskraft til Odsherred.
  • Medvirke til at synliggøre vakante stillinger, elev- og praktikpladser.
  • At synliggøre muligheder for uddannelse og opkvalificering.
 • Netværket er for
  • Virksomheder der har medarbejdere eller påtænker at få det.
  • Rekrutterings konsulenter og vikarbureauer
  • Virksomhedskonsulenter, UU-vejledere og Jobcenter Odsherred.
  • Skoler med overbygning i Odsherred.
  • Nordvestsjællands Erhvervs- og gymnasieuddannelse, VUC og FGU.
 • I netværket vil der være mulighed for at tage aktuelle emner op. F.eks.
  • Hvordan gør du din virksomhed interessant nok at være ansat i?
  • Hvordan tiltrækker du faglært arbejdskraft?
  • Hvordan fastholder du faglærte medarbejdere?
 • I netværket er der ligeledes mulighed for at gå sammen om at holde indlæg og skabe synlighed på skolernes overbygning og afgangsklasser.

Tilmelding er nødvendigt og det er kun muligt at deltage fysisk i dette arrangement.

Hvornår:torsdag d. 8. juni 2023 kl. 9.00 – 11.00
Hvor:EUC Nordvestsjælland afd. Audebo, Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.