Odsherred Erhvervsforum afholder generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter, gældende for indmeldelser fra dagen efter generalforsamlingen og til/med det følgende års generalforsamling
  7. Valg af formand i lige år og næstformand i ulige år til foreningens bestyrelse samt en suppleant for Formandskabet. Per Junge er på valg som næstformand og modtager genvalg.
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 5. april 2023 pga. påsken.

Indkomne forslag udsendes til medlemmerne samme dag – 5. april 2023.

Skriv til anni@odsforum.dk

En time før generalforsamlingen er der mulighed for at høre et spændende foredrag med Anders Riemann fra Nordic Harvest.

Særskilt tilmelding til dette arrangement sker HER

Hvornår:mandag d. 17. april 2023 kl. 17.00 – 18.30
Hvor:SuperBrugsen Højby, Højby stationsvej 8, 4573 Højby

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.