Information om generalforsamlingen:

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formanden og hver af styregruppeformændene aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter, gældende for indmeldelser fra dagen efter generalforsamlingen og til/med det følgende års generalforsamling
  7. Valg af formand i lige år og næstformand i ulige år til foreningens bestyrelse samt en suppleant for Formandskabet. Henrik H. Andersen er på valg som formand
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være Sekretariatet ved Anni Juul Jensen på mail anni@odsforum.dk, skriftligt i hænde senest d. 15. april 2022

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 17. april 2022 per mail til medlemmerne.

Efter generalforsamlingen underskrives visionen for Uddannelsesaliancen i Odsherred af Odsherred Kommune, EUC Nordvestsjælland, FGU Nordvestsjælland og af Odsherred erhvervsforum.

Herefter vil tidligere turistchef Hans-Jørgen Olsen præsentere sin nye bog om “Stedfællesskaber, nøglen vækst og stolthed i KystDanmark”.

Spisning og netværk ca. fra kl. 18.00.

Deltagelse er gratis – alle er velkomne

OBS når du tilmelder dig arrangementet, giver du samtidig tilladelse til, at der udleveres en deltagerliste med dit navn og firmanavn til alle deltagere, så man efterfølgende kan netværke.

Det er kun muligt at deltage fysisk.

 

Hvornår:onsdag d. 27. april 2022 kl. 16.00 – 20.00
Hvor:Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.