Netværket er for medlemmer, der markedsfører sig på nettet eller som har et ønske at komme til at markedsføre sig digitalt.

 

  • I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets virksomheder.
  • I netværket er der mulighed for videndeling, inspiration og feedback til at udnytte mulighederne i den digitale verden bedst muligt.
  • I netværket har deltagerne mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum.

 

Dagsorden til den  9. september 2020:

  • Velkomst
  • Bordet rundt, præsentation og hvad rør sig lige nu og hvad er der sket siden sidst.
  • Oplægs emne kommer senere
  • Evt. opgaver til næste møde, kom endelig med ideer
  • Evt.

 

Kun for medlemmer – deltagelse er gratis

Med din tilmelding giver du samtykke til, at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste, som deles med de andre deltagere, ligesom du giver tilladelse til at billeder og video taget på arrangementet må deles via digitale medier.

Læs mere om Netværket her: Netværk – Online Markedsføring

Hvornår: onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 8.30 – 10.00
Hvor: Festsalen oven på SuperBrugsen, Højby Stationsvej 8, 1., 4573 Højby

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.