Odsherred Kommune afholdte torsdag den 7. maj 2020 et virtuelt møde (via Skype for Business), hvor muligheder og ansøgnings proces i forhold til brug af ude områder blev gennemgået.
Se optagelsen af mødet med tilhørende slides nederst på siden.
Udeservering på gågaden i Nykøbing for år tilbage, sådan bliver det ikke ved genåbningen (Arkivfoto: Marianne Diers)

 

Odsherred Kommune ønsker at hjælpe caféer og restauranter til at få skabt plads og muligheder for at betjene de mange danskere, som nu skal holde ferie i Danmark samt de lokale borgere, som vil ud at spise og drikke en god kop kaffe.

Det skal ske under de retningslinjer, som er bliver udmeldt på området omkring afstand mv.

Stiller arealer til rådighed

Odsherred Kommune ønsker at forberede de formentlig kommende muligheder, så udeservering bliver en reel mulighed for vores caféer og restauranter.

Odsherred Kommune stiller fortsat de sædvanlige arealer til rådighed for madservering og events på samme måde og under de samme vilkår, som vi plejer og med gebyr for behandling af ansøgning og pris for arealleje.

I en midlertidig periode stiller kommunen også udvalgte og aftalte offentlige arealer til rådighed, som ikke plejer at være tilgængelige. Den tidsmæssige udstrækning for den midlertidige brug af offentlige arealer vurderes løbende i forhold til regeringens udmeldinger.

Muligheden gælder for caféer og restauranter, hvor der er offentlige arealer i tæt tilknytning til deres eksisterende drift.

Arealerne kan midlertidigt bruges til udeservering. og det er den enkelte café / restaurant, som selv skal sørge for renhold, affaldshåndtering, strøm og vand.  I forbindelse med denne midlertidige ordning vil der ikke blive opkrævet gebyr for ansøgning, og der vil heller ikke blive opkrævet arealleje). Mulighederne er drøftet og aftalt med Odsherred Erhvervsforum.

Der tages forbehold for trafikale forhold, brandveje mv., som fortsat skal kunne overholdes.

Det bliver virksomhedens eget ansvar at overholde reglerne fra sundhedsmyndigheder, fødevarekontrollen og politiet.

Vil blive straksbehandlet

Ansøgninger vedr. brug af midlertidige kommunale arealer til udeservering vil blive straksbehandlet, hvis følgende er opfyldt:

  • Det offentlige arealet som ønskes skal være i nær tilknytning til eksisterende café eller restaurant
  • Arealet benyttes til udeservering af mad og drikkevarer
  • Benyttelsen indebærer ikke støj, musik og underholdning

​Send en ansøgning

Hvis ansøger ikke kan overholde ovenstående krav f.eks. vedr. støj, underholdning mv. bliver ansøgningen behandlet efter den normale procedure.

Ansøgning skal indsendes via dette link

Hvis der tvivl om et areal er tilgængeligt eller der er spørgsmål kan disse rettes til erhvervskonsulent Claus Rosted på 21 17 21 55 eller claro@odsherred.dk.

Se Skype-videoen fra mødet 7. maj 2020 herunde. Klik to gange på rammen, så fremkommer den i stor version:

https://dreambroker.com/channel/ax74qrnk/nm2crgri