Hundepension får afslag på ansøgning om dispensation fra afstandskrav til nabobebyggelse.

Nu gik det lige så godt:

En erhvervsstrategi med handlingsplan, Odsherred detail 2.0, fremrykning af anlægs- og renoveringsopgaver, kurser i digital ledelseskultur, RaketVækst, byggesagsmøder og meget meget mere har været resultatet af et frugtbart, konstruktivt og positivt samarbejde imellem Odsherred kommune og erhvervslivet ved Odsherred Erhvervsforum.

Et samarbejde, med respekt og ligeværdighed som kræves for at skabe vækst og som netop igennem dette giver mening for begge parter og med den forudsætning, at kommunen understøtter erhvervslivet og ikke virker som en bremseklods.

Hvad er så det principielle og det som er gået galt i forbindelse med, at hundepensionen har fået afslag og hvorfor er det så vigtigt, at begge parter får bundet en sløjfe på denne sag for at komme videre.

Byrådet skal med den vedtagne erhvervsstrategi og handlingsplan give klare signaler til administrationen og derigennem sikre, at denne netop understøtter erhvervslivet.

Med afslaget til hundepensionen, har byrådet ikke vist ovenstående. Byrådet kunne have gået foran udviklingen, vurderet den ringe mulighed for erstatning, dennes størrelse sammenholdt med det omsætningstab som afslaget medfører.

Der var kun én klager. Alligevel er der kun 2 politikere, der har været ude på matriklen og se hvad det hele drejer sig om.

Hvad skal Stine nu leve af! Hvad med de 90 kunder som pensionen servicerer, hvor skal de nu få passet deres hunde!

Hvad med de to øvrige hundepensioner i Odsherred, skal de nu frygte for lignende beslutninger!

Hvad med øvrige erhvervsdrivende, der også kan være udfordret på afstandskravet, skal de også frygte lignende beslutninger.

Byrådets signaler til sin administration.

Siden Odsherred Erhvervsforum indgik samarbejdsaftaler med Odsherred kommune i efteråret 2017 har det været klart for alle, at Byrådet med borgmester og direktion i spidsen, har haft den store opgave, at ændre den kommunale administrations supertanker i en ny og vækstfremmende retning.

Administrationen skal guides til, at understøtte erhvervslivet i det’s vækst initiativer. Derfor var det så beskæmmende, at Byrådsmødet alene handlede om tekster, bilag og procedurer. Derfor er beslutningen om afslag på ansøgningen om dispensation meget mere end et afslag.

Det er desværre også et negativt signal til den kommunale administration om at understøtte den erhvervstrategi der er lagt med handlingsplan.

Hvordan kommer Odsherred kommune og Odsherred Erhvervsforum videre sammen.

Odsherred Erhvervsforum skal foreslå, at alle ledelsesniveauer i de samarbejdsaftaler der er indgået mellem parterne, sætter sig sammen og lægger en konkret strategi for, hvordan Byrådet får den samlede kommunale administration til at understøtte erhvervslivet med henblik på at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser – med udgangspunkt i den vedtagne erhvervstrategi.

 

Med venlig hilsen

Henrik H Andersen
Formand for Odsherred Erhvervsforum

 ———————————————

Borgmesteren svarede efterfølgende i en mail, at han var ked af at opleve, at Odsherred Erhvervsforum anbefaler byrådet at se stort på lovgivningen og bringe kommunen, og derved skatteborgerne, i en situation, hvor kommunen kunne blive erstatningspligtig ovenpå beslutningen.

Samtidig slog han fast, at ejeren af hundepensionen oprettede virksomheden på ejendommen uden at have søgt eller fået tilladelse hertil.


Odsherred Erhvervsforum svarede efterfølgende borgmesteren.

Det er med stor beklagelse vi har modtaget din mail.

Odsherred Erhvervsforum har som erklæret mål at støtte op om de medlemmer der betaler deres kontingent. Vi arbejder for vækst og udvikling – ikke afvikling – af erhvervslivet i Odsherred. Det er dét der sikrer vores velfærd, nu og i fremtiden.

Som forening søger vi at påvirke erhvervspolitiske tiltag og beslutninger til erhvervslivets fordel, ligesom vi opfordrer det lokale erhvervsliv til at tage medansvar for erhvervsudviklingen i Odsherred. Alt sammen indenfor lovens rammer.

Det betyder for os, at det i nogle situationer kræver at man udfordrer lovgivningen, hvis den ikke giver mening i en aktuel sag. Sagt på en anden måde; at man løfter blikket og ser på muligheder, frem for begrænsninger, og måske endda bruger sin sunde fornuft. I de fleste tilfælde vil alle profitere på dét.

Igennem snart mange år, har Odsherred kommune og Odsherred Erhvervsforum oparbejdet et frugtbart samarbejde på flere niveauer. Det er vi rigtigt glade for.

En af hjørnestenene i vores samarbejde, er den af byrådet vedtagne Erhvervsstrategi frem mod 2022; ”Odsherred skal være et attraktivt sted at placere og udvikle sin virksomhed”. Det kan pludseligt komme til at lyde lidt hult! Hvad med målet om at blive best-in-class på Erhvervsservice. Glemte man det i kampens hede?

Vi har indtil nu opnået så mange positive indsatser sammen; er det ikke stadig dét vi går efter? Hvis ikke vi styrker vores fællesskab, så formår vi ikke at udvikle erhvervslivet i vores område.

Odsherred Erhvervsforum har siden tiden som Odsherred Erhvervsråd sparet Odsherred kommune for omkring 1.7 mill. i årligt tilskud. Måske nogle af de midler kunne hensættes til mulige erstatningskrav og derved give byrådspolitikkerne tryghed, så de tør løfte blikket og tage beslutninger der udvikler og ikke afvikler sunde og stærke virksomheder i Odsherred.

Vi har et stort ønske om at etablerede såvel som nye virksomheder fortsat frit kan søge rådgivning og vejledning om konkrete sager i kommunens administration, uden at frygte for unødig kontrol og sanktioner.

Odsherred Erhvervsforum ønsker at fortsætte det frugtbare samarbejde omkring udfordringer såvel som muligheder i Odsherred, hvor alle parter tager et medansvar for at forbedre erhvervslivet vilkår.

Med venlig hilsen

Henrik H. Andersen

Formand for Odsherred Erhvervsforum


Borgmesteren svarede efterfølgende:

Kære Henrik.

Tak for dit svar. Jeg tror desværre ikke at vi bliver enige. Det er fortsat min opfattelse at borgere og virksomheder må opleve, at kommunen behandler alle ens og indenfor lovgivningens rammer. Jeg deler heller ikke jeres forslag om at kommunen skal planlægge for brud på lovgivningen og afsætte en pulje til erstatningssager i forlængelse heraf. Jeg syntes i begge tilfælde, at kommunen vil stå endog svagt, når vi i øvrigt kræver at virksomheder og borgere overholder lovgivningen.

Jeg har netop genlæst erhvervsstrategien og finder heller ikke heri belæg for at tilsidesætte lovgivningen for at nå vores fælles mål.

Jeg har forstået, at I er tilbudt et møde med Torben Greve om sagen, og håber at I vil tage imod dette.

Jeg håber at vi kan fortsætte den gode dialog om erhvervstrategien og hvordan vi i fællesskab når vores mål, også selvom vi ikke er enige om alle redskaberne.


Odsherred Erhvervsforum har efterfølgende takket nej til  invitationen om at ødes omkring sagen, da vi ønsker ikke at gå ind i den konkrete sag, men udelukkende forholder os  til den generelle håndtering af udfordringer i erhvervslivet.