10. Basis – Et nytænkende tiltag i Odsherred

Odsherred Kommune og EUC Nordvestsjælland har sammen skabt et nyt tiltag, som skal hjælpe udvalgte unge ind på det ordinære uddannelsesspor. Tiltaget er et tiende skoleår for de, som har brug for ekstra trygge rammer samt faglig og personlig læring på nye måder. Det vil være et skræddersyet tiende skoleår, hvor der tilbydes ekstra støtte og anderledes læringsformer.

 

Helle Sonne, uddannelsesleder EUC Nordvestsjælland, har det daglige ansvar for afdelingen i Fårevejle, hvor 10. Basis kommer til at holde til og hun fortæller: ”De elever, der starter i 10. Basis efter sommerferien kommer til at høre til i Fårevejle i den bolig, der tidligere var pedelbolig til Rådhuset. Det er et hyggeligt selvstændigt hus, hvor eleverne kan få den tryghed og nærhed, som de har behov for. Samtidig er der kun få meter til vores andre uddannelser i Fårevejle, herunder 10. klasse erhverv Mad, 10. klasse erhverv Værksted og fagretningen: Mad, ernæring, gartner og oplevelser samt Det Fælles Faglige Grundforløb for kok, tjener og ernæringsassistent. Desuden er FGU og uddannelsessporet placeret i den nærliggende bygning.”

 

I et ordinært tiende skoleår skal man som elev modtage 420 timers undervisning samlet i fagene dansk, matematik og engelsk. De resterende timer vil være en kombination af valgfag, linjefag, fællestimer og andre former for undervisning. Det er ikke obligatorisk for elever i 10. klasse at aflægge prøver i fagene, men det er muligt for dem i de prøveafsluttende fag. ”Eleverne på 10. Basis vil få skræddersyet deres tiende skoleår, så det efterfølgende gør dem klart til uddannelse. Rammerne er anderledes end dem, vi kender fra en ordinær tiende. Det er således muligt at kombinere undervisning i dansk og/eller matematik med kortere eller længere praktikforløb enten i virksomheder eller på forskellige erhvervsuddannelser. Og det vil være muligt at tilrette særlige forløb for de elever, der eksempelvis ønsker at bruge det tiende skoleår til at kunne klare optagelseskravet til en erhvervsuddannelse med 02 i dansk og matematik,” forklarer Malene Grandjean, vicedirektør EUC Nordvestsjælland.

 

Nye regler gør det muligt for eleverne at kombinere deres karakterer fra henholdsvis 9. og 10. klasse. Eksempelvis kan elever, der har fået minimum 02 i dansk i 9. klasse men ikke 02 i matematik, anvende dette særlige tiende skoleår til, med en koncentreret indsats, at opnår en adgangsgivende karakter i matematik.

 

Efter planen skulle EUC Nordvestsjælland sammen med Odsherred Kommune have afviklet et traditionelt åbent hus arrangement på 10. Basis, men grundet de sundhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med Corona, blev det til en anderledes introduktion til dette nye tiltag. ”For at præsentere både tilbud, område, huset og os selv, så har vi lavet i en form for videopræsentation,” fortæller Malene Grandjean. På videoen viser Helle Sonne og Malene Grandjean rundt samtidig med, at de fortæller om 10. Basis som et særligt tiltag i Odsherred. Efterfølgende har kommunens ungdomsuddannelsesvejledere meldt interesserede elever fra målgruppen til en fysisk rundvisning sammen med deres forældre. Præsentationen var i grupper kun bestående af en familie ad gangen. ”Det var faktisk enormt givende at have så god tid til hver familie, hvor de i fred og ro kunne stille både generelle og specifikke spørgsmål i forhold til deres særlige ønsker, behov og ideer,” udtaler Helle Sonne.

 

Kristina Sterum, afdelingsleder for Læring, Uddannelse og Pædagogik i Odsherred fortæller: ”Det har vist sig at være en stor succes, at introduktionen til 10. Basis foregår med få elever og deres familier samt en kontaktperson fra den kommunale ungeenhed. Det har dannet basis for en mere åben dialog, hvor de unge har oplevet den nødvendige tryghed for at kunne give udtryk for deres ønsker i forhold til et særligt tilrettelagt tiende skoleår. Selvom omstændighederne er skabt af Corona, så vil vi fremover tage denne positive erfaring med os i forhold til præsentationer til denne målgruppe.” Kristina Sterum beskriver desuden, at den visualiserede invitation i form af en kort film, ligeledes har vist sig at være en god ide til målgruppen, og det er derfor aftalt, at Odsherred Kommune og EUC Nordvestsjælland fortsat vil arbejde med disse præsentationsformer, også når samfundet ikke er underlagt de samme sundhedsmæssige foranstaltninger.

 

Antallet af ansøgere til 10. Basis er endnu ikke kendt, men Odsherred Kommune og EUC Nordvestsjælland kan konstatere, at behovet og interessen for det nye tiltage betyder, at det starter op efter sommerferien. ”Vi har allerede fået henvendelser fra andre kommuner, som har læst om tiltaget på vores hjemmeside og som er interesseret i vores erfaringer med dette særlige tiltag,” fortæller Malene Grandjean og hun fortsætter: ”Det er i alles interesse at hjælpe de unge ind på en uddannelse, og vi glæder os til aktivt at kunne bidrage til, at denne gruppe af unge bliver hjulpet ind på det ordinære uddannelsesspor.”